Wciornastki

Wciornastki widziane gołym okiem, przypominają małe, czarne kreseczki. Są szeroko rozpowszechnione na całym świecie, kilka gatunków zamieszkuje nawet tereny arktyczne. Większość z nich nie jest szkodliwa dla roślin, lub powoduje małe uszkodzenia. Jednak w Europie kilkadziesiąt gatunków zaliczanych jest do szkodników, z tego kilka w szklarniach.
    
WciornastkaWciornastki rozwijają się przechodząc 6 stadiów. Są to kolejno: jajo, dwa stadia larwalne, protonimfa, nimfa i postać dorosła. Samica składa jaja do wnętrza liści, płatków lub w miękkie miejsca na łodydze. Na liściach papryki, miejsca złożenia jaj są widoczne w postaci brodawkowatych wypustek. Na innych gatunkach roślin są niestety niewidoczne.
Natychmiast po wykluciu larwa rozpoczyna żer na spodniej stronie liści. Przechodzi w ten sposób dwa stadia, po czym spada na podłoże aby przepoczwarczyć się pod jego powierzchnią. Kolejne dwa stadia – protonimfa i nimfa, nie odżywiają się. Mogą się przemieszczać, ale robią to tylko w przypadku zagrożenia. Dorosłe i larwy zimują, w ciepłych kryjówkach np. w szczątkach roślinnych, spękaniach ścian, tkaninach lub w glebie.
    
Wciornastki amerykańskieSzkodniki nakłuwają komórki skórki i wysysają jej wnętrze, w rany dostaje się powietrze. W wyniku tego, na powierzchni rośliny, pojawiają się srebrnoszare plamki oraz czarne punkty. Wigor rośliny obniża się przez utratę chlorofilu. Przy silnym porażeniu liście mogą nawet zasychać, a kwiaty roślin ozdobnych tracą walory estetyczne i ulegają deformacji. Te malutkie owady odpowiadają również za roznoszenie wirusów np. wirusa brązowej plamistości pomidora (TSWV).

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firma Koppert wprowadziła do swojej oferty kilka typówpreparatów przeznaczonych do zwalczania wciornastków.

Koppert - Facebook Koppert - YouTube Koppert - Google+ Koppert - Flickr