Trichoderma harzianum T-22

Trianum jest biologicznym fungicydem zarejestrowanym w Polsce na rynek profesjonalny. Preparat zawiera pożytecznego grzyba Trichoderma harzianum T-22, który chroni korzenie przed patogenami glebowymi, m.in.  Fusarium, Pythium, Rhizoctonia. Wyselekcjonowany na podstawie wielu badań szczep, charakteryzuje się kilkoma cechami, które poprawiają opłacalność produkcji, w której został zastosowany.

 Trianum%20-%20Korze

Współzawodniczy o miejsce z organizmami chorobotwórczymi – Trianum rośnie szybciej niż glebowe grzyby chorobotwórcze, zajmując tym samym miejsce, w którym miałyby szanse się rozwijać.

Konkuruje o składniki pokarmowe z patogenami – Trianum zużywa składniki pokarmowe, które inaczej stałyby się pożywką dla patogenów.

Odżywia się patogenami – Trianum rozkłada ściany komórkowe grzybów chorobotwórczych, tym samym niszczy patogeny.

Wzmacnia roślinę – Trianum wzmacnia system korzeniowy, który dzięki większej ilości włośników jest w stanie zaabsorbować więcej wody i składników pokarmowych. W rezultacie tego działania, rośliny są silniejsze i bardziej wyrównane, efekt działania Trianum najlepiej widać, gdy roślina jest narażona na działanie czynników stresowych.

Indukuje odporność – Trianum powoduje, że roślina uruchamia mechanizmy odpornościowe, lepiej radzi sobie z chorobami części nadziemnej, np. z mączniakiem prawdziwym.

Uwalnia i przekazuje roślinie trudno dostępnych składników pokarmowych. – Trianum jest w stanie zmienić trudno rozpuszczalne związki, takie jak np. fosforany wapnia, żelaza czy innych mikroelementów w formy łatwo przyswajalne przez roślinę.

Trianum działa zapobiegawczo i powinno być stosowane w uprawie od początku. Szczególnie zalecane jest zastosowanie preparatu Trianum w przypadku uprawy na glebach i podłożach zmęczonych, w monokulturze. Zapobiega to szybkiemu zasiedlaniu korzeni przez grzyby patogeniczne, które dominują w wyeksploatowanym podłożu. Nowy fungicyd – Trianum odznacza się wysoką odpornością na chemiczne środki ochrony roślin. Stosowanie go nie wiąże się z powstaniem odporności u patogenów. Dzięki temu możliwe jest uzupełnienie konwencjonalnej ochrony o biologiczny fungicyd Trianum.  

 

 

Dawkowanie i formulacje:

  

Trianum-P

proszek do rozpuszczania w wodzie, rozpuszcza się całkowicie i nadaje się do stosowania przez systemy kroplujące, zraszacze i inne typy podlewania.

250g

500g

Trianum-G

drobne, nie rozpuszczalne granulki, które należy mieszać z podłożem lub stosować pod kostkę z wełny mineralnej.

5kg

20kg

 

 

 

w uprawie warzyw pod osłonami

  

 

Trianum-P

Trianum-G

dawka

15-30g/1000 roślin

1g/1 roślinę  lub  750g/1m3 podłoża

częstotliwość

8 razy co 4 tygodnie

1 raz + po 8 tygodniach stosuj Trianum-P

sposób aplikacji

podlewanie TRIANUM poprzez system nawadniający

dozowanie granulatu bezpośrednio na wełnę mineralną lub podłoże

 

 

 Dawki dla młodych roślin (pikówki, sadzonki np. w multiplatach)

   

 

Trianum-P

Trianum-G

dawka

30-50g/100m2 rozprowadzonej w 100-200 litrach wody bezpośrednio po wysiewie lub wysadzeniu sadzonek (ukorzenionych lub nieukorzenionych). Dawka 3 - 5 kg/ha.

750g/m3     (60g na 80 litrów podłoża)

częstotliwość

1 raz

1 raz

sposób aplikacji

podlewanie TRIANUM poprzez oprysk grubokroplisty, podlewanie przez sitko lub inne systemy nawadniające

wymieszanie granulatu z podłożem

 

 

 Dawki dla roślin w doniczkach

  

 

Trianum-P

Trianum-G

dawka

30g przy pierwszej- lub 15g przy drugiej aplikacji, w 100l wody. Dawka wody 2 -10l/m2 - zależnie od rozmiaru kontenerów

375g/m3, lub 750g/m3, jeżeli jest to pierwsza aplikacja Trianum

częstotliwość

2-3 razy w cyklu produkcyjnym (zalecany odstęp między podlewaniami 4-6 tygodni)

przy każdym przesadzaniu

sposób aplikacji

podlewanie TRIANUM poprzez oprysk grubokroplisty, podlewanie przez sitko lub inne systemy nawadniające

wymieszanie granulatu z podłożem

 

  

Fungicyd dopuszczony do obrotu na podstawie zezwolenia nr R-3/2017wu oraz R-8/2017wu.  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

 

 

 

Trianum P

trianum-p-2
Cena od: 320,00 zł

Dodaj do koszyka

Trianum G

20110817-m116
Cena od: 454,00 zł

Dodaj do koszyka

Koppert - Facebook Koppert - YouTube Koppert - Google+ Koppert - Flickr