Zapytaj o produkt

Spical

Do zwalcznia przędzioreka chmielowca (Tetranychus urticae), przędzioreka owocowca (Panonychus ulmi), czerwonego przędziorka palmowego (Raoiella indica), czerwonego przędziorka cytrusowego (Panonynchus citri), roztocza szklarniowica (Polyphagotarsonemus latus), roztocza truskawkowca (Tarsonemus pallides) oraz roztoczy z rodzaju Brevipalpus spp. Drapieżne roztocza żywią się także innymi roztoczami i pyłkiem. Mogą przeżyć kilka tygodni bez pożywienia.
spical-smallWpisano znaków: