Przędziorki

PrzędziorkiPrzędziorki to szkodniki wywołujące duże straty w wielu uprawach. Ich negatywne działanie wynika przede wszystkich z ogromnych zdolności reprodukcyjnych. W krótkim okresie czasu mogą spowodować bardzo duże szkody w uprawie. W produkcji szklarniowej, najniebezpieczniejszy jest gatunek Tetranychus urticae (przędziorek chmielowiec). Niestety osobniki z gatunku Tetranychus żerują nie tylko pod osłonami ale i w produkcji polowej.

 

Analizując cykl rozwojowy przędziorka chmielowca możemy wyróżnić następujące stadia: jaja, larwy, pierwsze stadium nimf, drugie stadium nimf oraz postacie dorosłe. Na rozwój przędziorków w uprawie wpływ ma wiele czynników m.in. wilgotność, temperatura oraz typ produkcji. Populacja tego gatunku zatrzymuje swój rozwój w temperaturze niższej niż  12°C i wyższej niż 40°C. Niestety samice są w stanie przetrwać zimę. W takcie diapauzy nie odżywiają się i nie składają jaj. Chowają się wtedy na elementach konstrukcyjnych szklarni, przez co są ciężko zauważalne.

 Przędziorki- Uszkodzenia

Obecność przędziorków w uprawie można rozpoznać po pojawieniu się charakterystycznych żółtych plam na liściach. Powodują je dorosłe osobniki, nimfy oraz larwy, które zasiedlają ich spodnią część. W dużym skupiskach tego szkodnika, można zaobserwować wytworzenie przez przędziorków przędzy. Wszystko to skutkuje zahamowanie wzrostu, obniżeniem walorów estetycznych roślin oraz zmniejszenie plonów. Dlatego niezwykle ważne jest natychmiastowe rozpoczęcie walki z tym szkodnikiem. Produkty firmy Koppert pomogą Państwu w szybkim zwalczeniu przędziorka.Zwalcz przędziorki metodą biologiczną

Przędziorki

Koppert - Facebook Koppert - YouTube Koppert - Google+ Koppert - Flickr