Pędraki

Pędraki to larwy chrząszczy o dobrze rozwiniętych odnóżach tułowia, ale pozbawione odnóży odwłokowych. Zarówno w stadium larwalnym, jak i jako poczwarki żyją one w glebie. Wychodzą z niej dopiero jako postaci dorosłe.
PędrakiPędraki
Najczęściej spotykane w naszych warunkach gatunki to chrabąszcz majowy (Melolonthamelolontha), guniak czerwczyk (Amphimallonsolstitiale) oraz ogrodnica niszczylistka (Phylloprethahorticola). Ich żerowanie powoduje uszkodzenia roślin. Są wielożerne, obgryzają korzenie, co doprowadza do zasychania całej rośliny. Walka z nimi jest uporczywa i trudna ze względu na długość ich życia. Rozwój jednego pokolenia chrabąszcza majowego trwa 4-5 lat, natomiast guniaka czerwczyka 2-3 lata. Najkrótszy cykl rozwojowy występuje u ogrodnicy niszczylistki i to właśnie ten gatunek najłatwiej zwalczyć naturalnym preparatem ochrony roślin marki Koppert.

Zwalcz pędraki metodą biologiczną

Koppert - Facebook Koppert - YouTube Koppert - Google+ Koppert - Flickr