Zapytaj o produkt

Aphipar

Do zwalczania mszyc, zwłaszcza mszycy ogórkowej Aphis gossypii, mszycy brzoskwiniowej Myzus persicae var. nicotianae oraz mszycy ziemniaczanej średniej Aulacorthum solani. APHIPAR należy stosować szczególnie w początkowych etapach ataku mszyc.
aphiparWpisano znaków: