Monitoring

pułapki fermonowe, tablice lepowePrawidłowo przeprowadzony monitoring jest podstawą zintegrowanej ochrony roślin. Dostarcza on nam bowiem informacji z jakimi szkodnikami musimy walczyć, jaka jest ich ilość i gdzie znajdują się ich największe skupiska. Dodatkowo odpowiednia wiedza z dziedziny entomologii, umożliwia określenie w jakim stadium rozwojowym są owady. Uzyskanie takich informacji pozwala na podjęcie odpowiednich kroków w stronę biologicznej ochrony roślin.

Występuje wiele narzędzi służących do prawidłowego przeprowadzenia monitoringu. Są to pułapki (feromonowe i świetlne) oraz tablice lepowe. Te ostatnie są najpopularniejsze w uprawachprowadzonych pod osłonami. Owady są wabione przez intensywne kolory tablic, np. mączlik przylatuje do tablic żółtych, natomiast wciornastek do niebieskich. W przypadku produkcji sadowniczej najczęściej stosuje się pułapki feromonowe.

Niezmiernie istotne jest, aby monitoring był przeprowadzany w sposób regularny. Jedynie w takiej sytuacji możemy określić jak rozwija się dany szkodnik. Ważne jest, aby oprócz wyżej opisanego monitoringu wykonywać również lustrację uprawy, szukając uszkodzeń, występujących na roślinach szkodników i ich naturalnych wrogów.

 

Koppert - Facebook Koppert - YouTube Koppert - Google+ Koppert - Flickr