Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że firma Koppert jest jednym z podmiotów zrzeszonych w Polską Izbę Technologii i Wyrobów Naturalnych. Jej nadrzędnym celem jest rozwój zrównoważonej biogospodarki o możliwie wysokim stopniu innowacyjności. Firmy będące członkami Izby powinny stosować w swojej działalności naturalne technologie. Czyli takie, które nie naruszają bioróżnorodności ekosystemowej oraz nie degradują , a rewitalizują środowisko. Działania tych firm dążą do stworzenia rolnictwa przyjaznego dla człowieka i środowiska.

polska%20izba%20technologii

Koppert - Facebook Koppert - YouTube Koppert - Google+ Koppert - Flickr