Warsztaty Technik Prezentacji Naukowych OAK

ccf20131202-0003

 Raz błędnie przekazana in- formacja, może wprowadzić w błąd wiele osób, będącymi kolejnymi og- niwami łań- cucha. Na problem ten zwrócił uwagę Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, który zorganizował Warsztaty Technik Prezentacji Naukowych OAK (Obóz Atrakcyjnych Konwentykli). Ogromne zapotrzebowanie w doskonaleniu metod prezentacji, potwierdza fakt że jest to już kolejna edycja warsztatów.

Spotkanie przeznaczone jest głównie dla młodych naukowców (studentów, doktorantów, doktorów). Każdy z nich przygotowuje referat, który jest oceniany pod względem umiejętności przekazywanej wiedzy. Jest nam niezmiernie miło, że jeden z uczestników zdecydował sie na przygotowanie referatu dotyczącego bilogicznej ochrony roślin i firmy Koppert. Aby wspomóc naszego przedstawiciela, przekazaliśmy na warsztaty wszystkie dostępne nam pomoce naukowe.

Koppert - Facebook Koppert - YouTube Koppert - Google+ Koppert - Flickr